Alle talen: DE | EN | ES | FR | NL | PT

1. Wij kunnen informatie verzamelen over uw computer, uw gebruik van de enquête en kunnen door gebruikers verstrekte persoonlijke informatie verzamelen of ontvangen wanneer u met ons communiceert om uw gebruikerservaring te optimaliseren of op uw verzoek in te gaan. Voorbeelden van hoe uw informatie kan worden gebruikt (maar niet beperkt tot) omvatten de levering van marketingcommunicatie of promotiemateriaal, verbeteringen aan de website, producten en diensten die wij aanbieden, en het opsporen, voorkomen en reageren op misbruik van de website (d.w.z. fraude, overtreding van de wet, enz.).
Persoonlijke informatie is alle informatie over een specifiek individu of die een specifiek individu identificeert of kan identificeren. Sommige aanvullende informatie die we kunnen verzamelen omvat contact en relatie of rol.

  • Contactinformatie stelt ons in staat om met u te communiceren en te communiceren.
  • Relatie- of rolinformatie helpt ons te begrijpen wie u bent en wat u zoekt om uw verzoek naar behoren te kunnen vervullen.

Wij kunnen persoonlijke informatie delen met onze gelieerde bedrijven, leveranciers, dealers en zakenpartners die deze informatie kunnen gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden.
Gebruikers worden erop gewezen dat de verstrekte informatie kan worden vergeleken met andere informatie die u aan ons hebt verstrekt. Als u bijvoorbeeld uw contactgegevens verstrekt, kunnen wij u mogelijk aanvullende informatie verstrekken over producten die u bezit en diensten die u gebruikt.
Deze enquête kan een gebruiker rechtstreeks authenticeren of verbinden met een geauthenticeerde (of ingelogde) ervaring op basis van de digitale activiteit van de gebruiker of gegevens die door de gebruiker zijn ingevoerd. Er is sprake van een geauthenticeerde ervaring wanneer een set inloggegevens wordt verkregen van de gebruiker en deze extra toegang en ervaringen mogelijk maakt die niet zijn toegewezen aan niet-geauthenticeerde gebruikers. In deze omstandigheden is een anonieme gebruiker niet aanvaardbaar of toegestaan. Veel voorkomende geauthenticeerde gebruikers zijn personeel van Caterpillar en dealers, klanten en gelieerde ondernemingen. In een geauthenticeerde ervaring verzamelen wij de informatie die in de bovenstaande paragraaf wordt besproken en die nu wordt gekoppeld aan een geauthenticeerd accountprofiel en aanvullende informatie die aan het accountprofiel is gekoppeld. In het geval dat de gebruiker persoonlijke informatie verstrekt namens een andere persoon, dient de gebruiker ervoor te zorgen dat de juiste toestemming is verkregen van de persoon. Voorbeelden van hoe deze informatie gebruikt kan worden (maar niet beperkt tot) zijn het aanvragen van, toegang krijgen tot en beheren van Caterpillar systemen, diensten of programma’s.
Sommige aanvullende persoonlijke gegevens die wij kunnen verzamelen, omvatten persoonlijke voorkeuren en geverifieerde accountinformatie.

  • Persoonlijke voorkeuren stellen ons in staat een ervaring te bieden die is aangepast aan de manier waarop u de inhoud verkiest te ontvangen.
  • Geauthenticeerde accountinformatie is een identiteitsprofiel dat door de gebruiker wordt aangevraagd of aangemaakt en door Caterpillar wordt verzameld om er zeker van te zijn dat u een geautoriseerde gebruiker bent.

2. Koppelingen naar websites:

Bij het verkennen van dit onderzoek kunnen gebruikers koppelingen naar andere Caterpillar- en niet-Caterpillar-websites tegenkomen. Gebruikers worden erop gewezen dat zij bij het selecteren van koppelingen andere functies en ervaringen kunnen tegenkomen die mogelijk andere privacyverklaringen en processen hebben die geen verband houden met deze enquête.

3. Integratie, Diensten en Tracking van Derden:

Wij koppelen aan oplossingen van derden die derde bedrijven in staat stellen om bepaalde informatie te verzamelen wanneer u deze Site bezoekt. Deze bedrijven gebruiken niet-persoonlijk-identificeerbare informatie (b.v. klikstreaminformatie, browsertype, tijd en datum, onderwerp van advertenties waarop is geklikt of waarover is gescrolld, hardware/software-informatie, cookie- en sessie-ID) en informatie die het mogelijk maakt u te identificeren (b.v. statisch IP-adres) tijdens uw bezoeken aan deze Site en andere websites om advertenties te leveren voor producten die waarschijnlijk interessanter voor u zijn of advertentie-gerelateerde diensten, zoals advertentielevering, rapportage, attributie, analyses en marktonderzoek. Deze derde partijen gebruiken gewoonlijk een cookie, pixeltag, webbaken of andere gelijkaardige trackingtechnologieën om deze informatie te verzamelen. Tijdens een bezoek aan onze site kunnen deze derden bijvoorbeeld een unieke cookie op uw browser plaatsen of herkennen om bepaalde informatie over u en uw interesse in onze Producten te verzamelen, die gebruikt kan worden om u advertenties te tonen op andere websites op basis van uw interesses. Deze informatie kan ook worden gebruikt om apparaten die aan dezelfde gebruiker toebehoren met elkaar in verband te brengen (op basis van gebruikersgedrag of andere verzamelde informatie) of opnieuw te identificeren tot een individuele gebruiker (bv. een e-mailadres). Meer informatie hierover is beschikbaar in onze rubriek Cookies. Dit omvat:

  • Bing Ads van Microsoft – Bing Ads verzamelt gebruikersinformatie (inclusief persoonlijk identificeerbare informatie) van online eigendommen, apps en andere technologieën van Microsoft, zoals tags, pixels of unieke trackingcodes (“Bing Ads Gebruikersgegevens”). Microsoft gebruikt Bing Ads-gebruikersgegevens voor het leveren van Bing Ads, waaronder, indien van toepassing, retargeting en conversies. Microsoft gebruikt Bing Ads-gebruikersgegevens voor haar eigen doeleinden, waaronder het verbeteren van haar diensten. Voor meer informatie over hoe Microsoft persoonlijk identificeerbare gegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt, inclusief informatie over hoe u het gebruik van uw gegevens voor op interesses gebaseerde reclame van Microsoft kunt controleren, kunt u de privacyverklaringen van Microsoft raadplegen op https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement.
  • Facebook Ads – Facebook verzamelt gebruikersinformatie (inclusief persoonlijk identificeerbare informatie) van Facebook, Instagram, Messenger en andere producten en functies die worden aangeboden door Facebook-apps en andere technologieën zoals tags, pixels of unieke trackingcodes (“Facebook-gebruikersgegevens”). Facebook gebruikt Facebook Gebruikersgegevens voor het leveren van Facebook Ads, waaronder, indien van toepassing, retargeting en conversies. Facebook gebruikt Facebook Gebruikersgegevens voor eigen doeleinden, onder meer om zijn diensten te verbeteren. Voor meer informatie over hoe Facebooks gegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt en hoe u de gegevens over u kunt beheren of verwijderen, raadpleegt u het gegevensbeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy.

4. Cookies:

Cookies en andere trackingtechnologieën worden in het algemeen gebruikt om de efficiëntie van de website en de toepassing te verbeteren, een betere verwerking van informatie mogelijk te maken, en om diverse andere redenen. Voor meer informatie over het gebruik van cookies door Caterpillar verwijzen wij u naar de cookieverklaring door “Cookies” te selecteren op de website of de toepassing.
Zoals hierboven vermeld, wordt deze enquête uitgevoerd via Microsoft Forms, dus Microsoft kan ook gebruik maken van hun eigen cookies of andere trackingtechnologieën wanneer u hun tool gebruikt. Voor meer informatie over hoe Microsoft persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt, gebruikt en verwerkt, met inbegrip van informatie over hoe u het gebruik van uw gegevens voor op interesses gebaseerde reclame van Microsoft kunt controleren, kunt u de privacyverklaringen van Microsoft raadplegen op https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement.

5. Voor aanvullende informatie over de privacypraktijken van Caterpillar, met inbegrip van contactinformatie over het bedrijf, verwijzen wij u naar de algemene privacyverklaring op https://www.caterpillar.com/nl/legal-notices/dataprivacy.html. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Als wij deze privacyverklaring bijwerken of wijzigen, zullen de wijzigingen op deze pagina worden aangebracht. Uw gebruik van de website na het plaatsen van wijzigingen in deze privacyverklaring geeft aan dat u deze wijzigingen accepteert.